09 793354330, 09 793354331

[email protected]

ၾကိဳဆိုစာ

Welcome Message

ဦးျဖိဳးအာကာ (Y-Max College ၏ တည္ေထာင္သူ)

အခုလို အလွ်င္အျမန္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ လွ်က္ရိွတဲ့ နည္းပညာ ေခတ္မွာ ပညာေရးဆိုတာ လူတိုင္းရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးတဲ့ အရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါျပီ။ ဒီလို ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ လာေနတဲ့ ေခတ္ေရစီးမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ ျပဳျပီး ဘ၀အတြက္ အာမခံခ်က္ ရိွတဲ့ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္း ေတြလည္း လိုအပ္လာလွ်က္ ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္ေတြ သင္ၾကားဖို႕ဟာ ဆိုရင္ ကိုယ့္အတြက္ တကယ္ အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ ရိွျပီး ဂုဏ္သိကၡာ ၾကီးမားတဲ့ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ တတၠသိုလ္ ေကာလိပ္ၾကီးေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းျပီး Y-Max College ဟာ ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြ အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကို ဒီပလိုမာ မွသည္ မဟာဘြဲ႕၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕အထိ ျပည္တြင္းမွာ သင္ယူ ႏိုင္ေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ ဖြင့္လွစ္ပို႕ခ် ေပးေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘ၀ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ အဆင့္ျမွင့္ တင္ႏိုင္ဖို႕ သာမကပဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ တကိုယ္ရည္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈကိုပါ ရရွိႏိုင္မယ့္ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း ဆိုတာကို လူငယ္ေတြ ရွာေဖြေတြ႕ ရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Y-Max College ဟာ အိုင္တီ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈ ပညာရပ္ေတြ သင္ၾကားပို႕ခ် ေပးေနတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္း အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့တာ ( ၁၁ ) ႏွစ္ၾကာ သက္တမ္း ရိွျပီ ျဖစ္ျပီး ယခုအခါမွာ အဂၤလန္ ပညာေရးအတိုင္း လမ္းညႊန္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ သင္ရိုးမ်ားကို ျပည္တြင္းမွာပင္ အရည္အေသြး ျပည့္မီစြာ သင္ၾကားခြင့္ ရေသာ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ထားတဲ့ ေကာလိပ္ၾကီး တစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ အိုင္တီၤနဲ႕ နည္းပညာကို ရူးသြပ္တဲ့ လူငယ္ေတြကို ၂၁ ရာစုရဲ႕ နည္းပညာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ျပီး အိုင္တီ နယ္ပယ္မွာ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းႏိုင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ပညာေတြကို လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႕ျဖဴး ေပးျပီး ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ေပးေနတဲ့ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ေတြ႕အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ ဆာဗာခန္းေတြ အေသအခ်ာ တည္ေဆာက္ ထားေပးျပီး လက္ေတြ႕ကို အဓိက ကြ်မ္းက်င္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ အသင့္ အေနအထား ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရာ ျမန္မာျပည္၏ ေကာလိပ္ၾကီး တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Y-Max College ဟာ ေမာင္တို႕မယ္တို႕ရဲ႕ အိမ္မက္ေတြ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစဖို႕ ပညာသင္ယူရာ ရပ္၀န္းၾကီး တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီး ေပးထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္မယ္တို႕ရဲ႕ ဘ၀တဆင့္ ထက္တဆင့္ ျမင့္တက္လာေစဖို႕ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္လို႕ လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ လူငယ္ေတြ ကြ်န္တာ္တို႕ရဲ႕ ေကာလိပ္မွာ ပညာေတြေပ်ာ္ရႊင္စြာ သင္ယူၾကရင္း အဖိုးတန္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ ေတြလည္း အမ်ားၾကီး ရေအာင္ ယူႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပ အသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကို ျပည္တြင္းမွာ သင္ယူခြင့္ရရိွဖို႕ လိုအပ္ လာၾကတာ ေတြ႕တဲ့ အတြက္ Y-Max College ကို ဒီလို အဆင့္မီ ပညာရပ္ေတြ သင္ၾကားႏိုင္ဖို႕ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္မတို႕ အေနနဲ႕ လက္ရိွမွာ တက္ေရာက္ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေတြေရာ ေနာက္ထပ္ လာၾကမယ့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေတြကိုေရာ Y-Max College ကေန ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုေနပါတယ္။ Y-Max College ဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ကူး အိမ္မက္ေတြ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္မယ့္ အေကာင္းဆံုး ေနရာတစ္ခု လို႕ ယံုၾကည္ျပီး အဘက္ဘက္ကေန အျမဲေလ့လာ ဆန္းစစ္ကာ ပံ႕ပိုးေပးလွ်က္ ရိွေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားဘ၀ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ျပည့္ျပည္႕၀၀ ရရိွႏိုင္မယ့္အျပင္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းမ်ား ရရိွမႈ ရလာဒ္ဟာ ကြ်န္မတို႕ YMC ရဲ႕ ပထမ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ အျဖစ္ ထိပ္ဆံုးမွာ ရပ္တည္လွ်က္ ရိွပါတယ္။ ကြ်န္မတို႕ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ကသာ ကြ်န္မတို႕ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ လို႕ ကြ်န္မတို႕ ခံယူထားပါတယ္။

YMC ၏ ပညာေရး မဟာဌာန အဖြဲ႕၀င္ မန္ဘာေတြဟာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြ ျဖစ္ရံုသာမကဘဲ သင္ၾကားေရး ပိုင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အၾကံဳ ရိွတဲ့ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ရ ဆရာၾကီး၊ ဆရာမၾကီးေတြမွ ၾကီးၾကပ္ျပီး ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ YMC ကို ေရာက္လာျပီး ပညာသင္ယူၾကတဲ့ လုူငယ္ ေမာင္မယ္ေတြကို စာသင္ခန္းမွာ သာမက၊ Lab အခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ခ်ိန္ေတြမွာ ပါ အထက္ပါ ဆရာၾကီး၊ ဆရာမၾကီးေတြရဲ႕ သြန္သင္ လမ္းညႊန္မႈေတြကို သိရိွ လိုက္နာ မွတ္သား နာယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္ခန္းႏွင့္ Lab ခန္းေတြမွာလည္း အဆင့္ျမင့္ Multimedia စက္ပစၥည္းမ်ားကို တပ္ဆင္ ေပးထားတဲ့အျပင္ ေခတ္မီ အဆင့္ျမင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား ကို စာသင္ ခန္းမမ်ားတြင္ပါ ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ ေပးထားပါတယ္။

ေဒၚယြန္းအိေႏြး (Y-Max College ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈး)