09 793354330, 09 793354331

[email protected]

ဘြြဲ့ၾကိဳသင္တန္းမ်ား

ဘြဲ ့ၾကိဳသင္တန္းမ်ား

1. SQA HND : Advanced Diploma in Computing

အဂၤလန္နိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ အၾကီးမားဆံုးနွင္႔ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေသာ SQA (UK) အဖြဲ႕အစည္းမွ တိုက္ရိုက္ ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင္႔မည္႔ Higher National Diploma (HND) Computing ကိုရယူၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ႔ IT ပညာရွင္အျဖစ္ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္နဲ႔ အိမ္မက္ေတြကို YMC မွာတက္ေရာက္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ပါၿပီ။

Y-MAX College (YMC) သည္ စည္းစနစ္က်ေသာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔ စာသင္ၾကားေရးပိုင္းတြင္ UK စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း ျပည္႔မွီမႈတို႔ေၾကာင္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၊ မိဘအုပ္ထိန္း သူမ်ား၏ ယံုၾကည္စြာ ေရြးခ်ယ္မႈ ကို ရရွိခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

HND : Advanced Diploma in Computing (Networking) UK Diploma သင္တန္းကို Y-MAX College တြင္ (၂) နွစ္ တက္ေရာက္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၂) နွစ္ သင္တန္း ၿပီးဆံုးပါက SQA နွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထား ေသာ UK အပါအ၀င္ ၾသစေတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ နယူးဇီလန္၊ အေမရိကန္ ၊ စကၤာပူ ၊ ထိုင္း ၊ မေလးရွား အစရွိတဲ႔ နိုင္ငံက တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေနာက္ဆံုးနွစ္ (၁)နွစ္ တက္ေရာက္ၿပီး B.Sc (Hons:) Computer Science ဘြဲ႔ကိုရယူနိုင္သလို ျပည္တြင္း မွာလည္း ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင္႔ Y-MAX College (YMC) မွာပဲ တက္ေရာက္ ရယူနိုင္ပါတယ္။

ယခု Advanced Diploma သင္တန္းသည္ UK အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား၏ ဒုတိယနွစ္ ႏွင္႔တူညီပါသည္။

ဘယ္လို လူေတြ တက္ေရာက္သင္႔လဲ?

 • တကၠသိုလ္၀င္တန္း (သို႔မဟုတ္) IGCSE / GCE 'O' Level ေအာင္ၿမင္ထားသူမ်ား၊ (မေအာင္ၿမင္သူမ်ားအတြက္လည္း တစ္ၿခား လမ္းေၾကာင္း အစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသည္။)
 • ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(CU)၊ နည္းပညာ တကၠသို္လ္(TU)မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊
 • Hardware / Networking ပိုင္းနဲ့ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား
 • IT/Networking အပိုင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊
 • တစ္ၿခား မည္သည္႔ Major နွင္႔မဆို တကၠသိုလ္ Day/Distance တက္ေရာက္ေနသူမ်ား အားလံုး တက္ေရာက္ နိုင္ပါသည္။

အခ်ိန္ဇယား

Day Mon, Tue, Thu, Fri (4 Days per week)
Class Time 09:00 AM to 02:00 PM
Duration 2 Years

သင္ၾကား ရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား

(a) Foundation

 • Office Software and Applications ( Ms Word, Excel, Powerpoint, Email and Internet )
 • Computer Hardware and Systems
 • Networking Essentials
 • General English ( 4 ) Skills
 • Personal Development Skills ( IQ, EQ, SQ, CQ )
 • Presentation and Interpersonal Skills
 • Final Project

(b) Year -1

 • Developing Software : Introduction
 • Professionalism and Ethics in Computing
 • Computer System Fundamentals
 • Troubleshooting Computing Problems
 • Team Working in Computing
 • Client Operating Systems
 • Computer Forensics Fundamentals
 • Computing : Introduction to project Management
 • SQA Advanced Diploma in Computing : Graded Unit 1 Exam
 • PC hardware and operating System Essentials
 • Cloud Computing
 • Mathematics for Computing 1
 • Digital Forensics

Value Added

 • Microsoft Technology Associate ( MTA )
 • Microsoft Certified Professional ( MCP )
 • Microsoft Certified Solution Associate ( MCSA )
 • Cisco Certified Network Associate ( CCNA )
 • MikroTik Certified Network Associate ( MTCNA )
 • Certified Wireless Technology Specialist ( CWTS )
 • CompTIA Network+

(c) Year -2

 • Networking technology
 • Routing Technology
 • Computer Networking : Practical
 • Server Administration
 • Switching Technology
 • Internetworking Technology
 • SQA Advanced Diploma in Computing : Networking Graded Unit 2 ( project )
 • Convergence Technologies

2. Bachelor of Computer Science ( Hons ) in Network Technology and Cybersecurity

Y-Max College ဟာ မေလး႐ွားႏိုင္ငံ Lincoln University College ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး B.Sc ( Hons ) in Network Technology and Cybersecurity ဘြဲ႔ ဒီဂရီ အတန္းကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေကာလိပ္ Facilitates အျပည့္အဝျဖင့္ သင္ၾကားရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Network Operating System, Network Management ႏွင့္ Network Implementation အပိုင္းေတြ မွာ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားမႈ ပံုစံျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔စဥ္နဲ႔အမ်ွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေနတဲ့ နည္းပညာ ေခတ္ႀကီးမွာ လူေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြၾကား ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ ႏွင့္ နက္ဝက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတြင္က်ယ္ လ်ွင္ျမန္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ပညာ႐ွင္ေတြ လစ္လပ္ လိုအပ္လ်ွက္ ရိွေနပါတယ္။

ယခု ဒီဂရီ ဘာသာရပ္ဟာ နည္းပညာ၊ စိတ္ခ် လံုျခံဳမႈစနစ္၊ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ ကြန္ယက္မ်ား စသည့္ နည္းပညာရပ္မ်ားကို အသက္သြင္း ေပးမည့္ ဘာသာရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ရႏိုင္မည့္ ဘြဲ႔မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရး ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ မ်ားတြင္ Installation, Operation, Security and Maintenance အပိုင္းမ်ားကို အဓိက သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ essential skill for designing, implementing and managing systems စသည့္ တို႔ကို သင္ယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ Sever ႏွင့္ Lab Facilities မ်ားကို Y-Max College မွာ တပ္ဆင္ တည္ေဆာက္ ေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘြဲ႔ရၿပီးသူေတြအေနနဲ႔ အဓိက အရည္အခ်င္းေတြ ျဖစ္တဲ့ Network တစ္ခုကို ထိန္းခ်ဳပ္တတ္ဖို႔နဲ႔ အဆိုပါ Network ရဲ႕လံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္ းထားႏိုင္ဖို႔ စသည့္ Skills ေတြကို တတ္ေျမာက္ နားလည္သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဘာသာရပ္ဟာ Specialist Security Techniques ေတြ နဲ႔ Computer Networking လံုျခံဳေရးစနစ္ေတြမွာ သံုးစြဲေနၾကတဲ့ Real-World Networking Equipments ေတြအေၾကာင္းကို ဂဃနဏ သင္ယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Market-Leading Cisco Routing & Switching Techniques ေတြ၊ Security Appliances ေတြ၊ Ethical Hacking Techniques ေတြ၊ Vulnerability Analysis အျပင္ Penetration Testing နဲ႔ Data Encryption Technology တို႔ကို လည္းသင္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္သူေတြ တက္ေရာက္ႏိုင္မလဲ?

 • HND ( သို႔ ) Advanced Diploma Computing ႏွင့္ IT and networking related ဘာသာရပ္ျဖင့္ ၂ ႏွစ္ အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာ ရရိွေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား
 • TU ႏွင့္ CU တို႔မွ Computer Networking အပိုင္းျဖင့္ တတိယႏွစ္ အထိ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား
 • IT ႏွင့္ Networking ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာ မ်ားရရိွထားၿပီး အေဝးသင္ျဖစ္ေစ၊ Day ျဖစ္ေစ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရရိွထားသူမ်ား တက္ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။

Final Year ( Top Up ) Bachelor Degree တြင္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား

 • Data Communication and Networking
 • System Analysis and Design
 • Database Management System
 • Web Technology
 • HCI ( Human Computer Interaction )
 • Operating System
 • Artificial Intelligence
 • Inter Routing Technology
 • Final Year Project

ဘြဲ႔ရထားၿပီး သူေတြ အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

 • Network Manager
 • Network Analyst
 • Network Administrator
 • Systems Administrator
 • I.T. Security Specialist
 • I.T. Support Engineerစသည္ျဖင့္ Network Security Professional အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရိွပါတယ္။

3. SQA HND : Advanced Diploma in Business

အဂၤလန္နိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ အၾကီးမားဆံုးနွင္႔ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေသာ SQA (UK) အဖြဲ႕အစည္းမွ တိုက္ရိုက္ ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင္႔မည္႔ Advanced Diploma in Business ကိုရယူၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ႔ စီးပြားေရး ပညာရွင္အျဖစ္ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္နဲ႔ အိမ္မက္ေတြကို YMC မွာတက္ေရာက္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ပါၿပီ။

Y-MAX College (YMC) သည္ စည္းစနစ္က်ေသာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔ စာသင္ၾကားေရးပိုင္းတြင္ UK စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း ျပည္႔မွီမႈတို႔ေၾကာင္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၊ မိဘအုပ္ထိန္း သူမ်ား၏ ယံုၾကည္စြာ ေရြးခ်ယ္မႈ ကို ရရွိခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

HND : Advanced Diploma in Business UK Diploma သင္တန္းကို Y-MAX College တြင္ (၂) နွစ္ တက္ေရာက္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၂) နွစ္ သင္တန္း ၿပီးဆံုးပါက SQA နွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထား ေသာ UK အပါအ၀င္ ၾသစေတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ နယူးဇီလန္၊ အေမရိကန္ ၊ စကၤာပူ ၊ ထိုင္း ၊ မေလးရွား အစရွိတဲ႔ နိုင္ငံက တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေနာက္ဆံုးနွစ္ (၁)နွစ္ တက္ေရာက္ၿပီး BBA, BBM ဘြဲ႔ကိုရယူနိုင္သလို ျပည္တြင္း မွာလည္း ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင္႔Bachelor of Business Administration ( BBA ) ဘြဲ႕ကို Final Year ( Top up ) Degree အေနျဖင့္ Y-MAX College (YMC) မွာပဲ တက္ေရာက္ ရယူနိုင္ပါတယ္။

ယခု Advanced Diploma သင္တန္းသည္ UK အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား၏ ဒုတိယနွစ္ ႏွင္႔တူညီပါသည္။

ဘယ္သူေတြတက္ေရာက္ႏိုင္သလဲ?

 • တကၠသိုလ္၀င္တန္း(သို႔မဟုတ္) IGCSE / GCE 'O' Level ေျဖဆိုထားသူမ်ား၊(မေအာင္ၿမင္သူမ်ား အတြက္လည္းတစ္ၿခား လမ္းေၾကာင္းအစီအစဥ္မ်ားရွိပါသည္။)
 • ၂၁ရာစုနည္းပညာေခတ္မွာႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဘြဲ႔ယူကာprofessional တစ္ေယာက္အျဖစ္ရပ္တည္လိုသူမ်ား၊
 • ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္စနစ္က်ေသာကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတည္ေထာင္လိုသူမ်ား၊
 • International Companies ႀကီးမ်ား၊Organizations ႀကီးမ်ားတြင္ရာထူးျမင္ ့၊လစာျမင့္စီမံခန္႔ခြဲ မႈအပိုင္းျဖင့္Career life ကိုဦးတည္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားတက္ေရာက္သင့္ပါသည္။

Time Table

Day Mon, Tue, Thu, Fri (4 Days per week)
Class Time 09:00 AM to 02:00 PM
Duration 2 Years

သင္ၾကား ရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား

(a) Foundation

 • + Office Software and Applications ( MS Word, Excel, Power Point, Email , Internet )
 • + Graphic Design
 • + General English ( 4 ) Skills
 • + Personal Development Skills ( IQ, EQ, PQ, SQ, CQ )
 • + Presentation and Public Speaking Skills
 • + Essential of Business Management
 • + Organizational Behavior
 • + Business Communication
 • + Final Project

(b) First Year

 • + Managing People and Organizations
 • + Marketing : An Introduction
 • + Business Accounting
 • + Information Technology : Applications
 • + Economics Issues : An Introduction
 • + Communication : Business Communication
 • + Human Resource Management : Introduction
 • + Creating a Culture of Customer Care
 • + Business Law : An Introduction
 • + IT and Business : Spreadsheets
 • + Economics 1 Micro and Macro Theory and Application
 • + Personal Development Planning
 • Business : Graded Unit 1

Valued Added Courses

 • + Digital Marketing Strategy
 • + Entrepreneurship Management
 • + Leadership Management
 • + Customer Relationship Management
 • + Business Model Canvas
 • + Business Plan Writing
 • + Marketing Plan Writing

(c) Second Year

 • + Business Culture and Strategy
 • + Behavioral Skills for Business
 • + Presentation Skills
 • + Information and Communication
 • Technology in Business
 • + Business Contractual Relationships
 • + International Marketing : An Introduction
 • + Business : Graded Unit 2
 • + Economics 2 : The World Economy
 • + Preparing Financial Forecasts
 • + Continuous Workforce Development
 • + Statistics for Business

4. Bachelor (Hons) in Business Administration

Y-Max College ဟာ မေလး႐ွားႏိုင္ငံ Lincoln University College ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး Bachelor ( Hons ) in Business Administration ဘြဲ႔ ဒီဂရီ အတန္းကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေကာလိပ္ Facilitates အျပည့္အဝျဖင့္ သင္ၾကားရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Sociology, Company Law, Logistics and Supply Chain Management, Business Ethics, Event Management ႏွင့္ Retail Management စသည့္ အပိုင္းေတြ မွာ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားမႈ ပံုစံျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔စဥ္နဲ႔အမ်ွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေနတဲ့ယေန႕ ေခတ္ႀကီးမွာ အရင္လို သာမန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို သမရိုးက် လုပ္ေနလို႕မရေတာ့ပဲ ဆန္းသစ္တဲ့ အိုင္ဒီၤယာေတြ၊ နည္းစနစ္ေတြ၊ ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္မႈ ပံုစံေတြနဲ႕ လုပ္ေဆာင္မွသာ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ရည္ရွည္ ရပ္တည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ဒီဂရီ ဘာသာရပ္ဟာ အသစ္ အသစ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ မွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ အသိပညာေတြကို စနစ္တက်သင္ယူရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ရႏိုင္မည့္ ဘြဲ႔မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

သင္ၾကားေရးအပိုင္းမွာလည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို Case Studies မ်ား၊ Scenario မ်ားခ်ေပးကာ ကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ Critical Thinking Skills ႏွင့္ Innovation Skills မ်ားကို တပါတည္း ရရိွေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္သူေတြ တက္ေရာက္ႏိုင္မလဲ?

 • HND ( သို႔ ) Advanced Diploma Business related ဘာသာရပ္ျဖင့္ ၂ ႏွစ္ အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာ ရရိွေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား
 • စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မ်ားမွ Business ( or ) Commence (or ) Management ( or ) Accounting ( or ) Economics အပိုင္းျဖင့္ တတိယႏွစ္ အထိ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား
 • Business ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာ မ်ားရရိွထားၿပီး အေဝးသင္ျဖစ္ေစ၊ Day ျဖစ္ေစ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရရိွထားသူမ်ား တက္ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။

Final Year ( Top Up ) Bachelor Degree တြင္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား

 • + Sociology
 • + Company law
 • + Logistics and Supply Chain Management ( LSCM )
 • + Business Ethics
 • + Event Management
 • + Retail Management ( RM )
 • + Innovation Management for Global Competitiveness
 • + Multinational Enterprise
 • + Target Economics Regions
 • + Psychology
 • + Bachelor’s Thesis